Search billions of records on Ancestry.com

MRS. Anna Petersdotter Person MICHAELSON -- Kiron News clipping


Died 9 Febr 1922
Born - föddes dotter till Peter Person i Hassela socken, Hälsingland, Sverige den 23 juni 1840.
Hon ingick äktenskap med Ingemar Michaelson I Carlläng, Atmar socken, Medelpad, den 16 okt. 1862.
Deras äktenskap välsignades med nio barn, av vilka endast tre leva. År 1868 flyttade familjen hit till Kiron ifrän Sverige och voro således bland de allra första settlarna här.
Syster Michaelson blev omvänd till Gud genom Näs Per Persons möten 1857 och döpt följande år av pastor Åsen, då hon blev medlem av Stöde baptistförsamling. Hon var "charter member" av Församlingen här I Kiron, som bildades 1868, av vilken hon alltid varit en värdig medlem. Hon var en öm moder och trogen följeslagarinna för sin älskade make, närande en sann gudsfruktan I ett stilla, undergivet väsende. I nära fyra år har hon varit invalid, men lugnt och frimodigt bar hon sitt lidande. De närmaste sörjande äro maken Ingemar Michaelson, döttrarna Emelia och Mrs. Amanda O'Donnell, sonen Victor och dotterdottern Fern Johnson.
 


Return to Obituary Table of Contents