Search billions of records on Ancestry.comBack to "Norwegian Census records"

Column headings, Personliste, 1900 Census

Husholdningernes No.

1. Personernes No.

2. Personernes Navne (Fornavn og Tilnavn) Ordnede etter Husholdninger og Huse. Ved Børn endnu uden Navn, sættes: "udøbt Gut" eller "udøbt Pige".

3. Kjøn / m. Mænd / k. Kvinder

4. Om bosat paa Stedet (b.) eller om kun midlertidigt tilstede (mt.) eller om midlertidigt fraværende (f.) (Se Bem. 4)

5. For dem, som kun var midlertidigt tilstedeværende: sædvanligt Bosted

6. For dem, som var midlertidigt fraværende: antageligt Opholdssted 3 December

7. Stilling i Familien. (Husfar, Husmor, Søn, Datter, Tjenestetyende, Logerende hørende til Familien, enslig Logerende, Besøgende o.s.v. (Hf., Hm., S., D., Tj., FL., EL., B.)

8. Ægteskabelig Stilling (se Bem 6.) (ug., g., e., s., f.)

9. Erhverv og Livsstilling. Ogsaa Husmors eller Borns særlige Erhverv. Man angiver tydeligt og specielt Næringsvei og Foretning eller Fag, som man udøver eller arbeider i, og tillige sin Stilling i dette Erhverv. Har nogen flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først (Se forøvrigt Bemærkning 7.)

10. Fødselsaar (samt Fødselsdag, hvis under 2 Aar).

11. Fødested. (For dem, der er fødte i samme Herred som Tællingskrets (T.) skrives bogstavet¨T.; for de øvrige skrives Herredets (eller sognets) eller Byens Navn. For de i Udlandet fødte: Landets (eller Stedets) Navn).

12. Undersaatligt Forhold. (For dem der er norske Undersaatter skrives Bogstavet: N., for de øvrige anføres vedkommende Stats Navn.)

13. Trossamfund. (For dem, der tilhører den norske Statskirke skrives Bogstavet: S.; for de øvrige anføres vedkommende Trossamfunds Navn eller i Tilfælde: "Udtraadt, intet Samfund".)

14. Sindssvag, Døvstum eller Blind. Var nogen af de anførte Personer: Døvstum? (D.) Blind? (B.) Sindssyg? (S.) Aandssvag (d. v. s. fra Fødselen eller den tidligste Barndom)? (Aa.)

Back to "Norwegian Census records"