Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Birte Jacobsdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Brenne 1698
NTS 1696-1701
ll0a-113a
Birte Jacobsdatter, død;
enkemann Olle Svendsen og deres barn:1. Halvor, død, hans barn: a. Hans og b. Kari; 2. Jens, ugift, myndig; 3. Sivert og 4. Svend, begge umyndige; 5. Anne, gm. Jørgen Munch, sogneprest i Heddal; 6. Jertrud, gm. lensmann Gunder Rommenæs; 7. Agesta, gm. Ivar Lunde; 8. Inger og 9. Lisbet, ugifte, hjemme. (Anm OBD:" Ivar" synes å være feil, det skal nok være "Levor".)

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark