Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Ingebor Gundersdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Heisholt Vestre 1732
NTS 1727-36
224b-226a
Ingebor Gundersdatter, død;
ektemannen Peder Jonssen og barna: 1. Gullich, gift, myndig; 2. Jon, død, hans barn: a. Rasmus 20 år, b. Peder 14, c. Gunder 9, d. Kari 17 år; 2.. Gunder, død, hans barn: a. Peder Gundersen 21 år, b. Aaste, c. Mari, d. Ingebor, alle umyndige; 4.. Niels, gift, myndig; 1 [5]. Kiersti gm. Tron Kiøstelsen; 6. Anne gm. Jens Graver; 1 [7]. Ingebor gm. Paul Susaas; 8. Kiersti gm. Christen Christensen Bierven.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark