Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Johannes Svendsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Lunde Nedre 1706
NTS 1703-09
191a.
Johannes Svendsen, død;
enka Gunnild Gullichsdatter og barna: Jens Johannesen, gift; Svend; Olle; Gunne; Anne, enke med 3 barn; Marte gm. Niels Olsen Namløs; Kirsti gm. Gullich Pedersen på Grini i Landsmarka; Børte Johannesdatter, umyndig; Guroe Johannesdtr. gm. Jacob Gundersen.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark