Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Ingeborg Kittilsdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Jøntvet Nordre 1721
NTS 1720-27
174b-176b
Ingebor Kittilsdatter, død; enkemann Brynild Erichsen og barna: Ole 11 år, Erich 9, Kittel 6, Kari 8, og tvillingene Lisbet og Anne, 3 1/2.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark