Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Hans Gundersen and Kirsten Johannesdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Kringleføtt, Heisholt vestre 1805
NTS 1805-10
92b-96b
Hans Gundersen, død 2.12.1804 og kona Kirstie Johannesdatter, død 20.6.1805;
barn: 1. Gunder Hansen 14 år; 2. Anne Hansdatter gm. Niels Andersen Heisholt; 3. Mari Hansdatter gm. John Andersen Heisholt; 4. Kirstie Hansdatter gm. Anders Andersen Gunnerud; 5. Anne Hansdatter 15 år. Formyndere: for nr. 1: farbroren Peder Gundersen; for nr. 5: Johannes Johannesen Heisholt.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark