Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Åshild Larsdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Ullevika 1744
NTS 1740-45
537a-538b
Aasild Larsdatter, oppgir boet; gift 1. gang med Johannes Johannessen, død; gift 2. gang med Tyche Tofsen, død; A. barn fra 1. ekteskap: Johans Johansen, død, barn: a. Johans Johansen, umyndig; b. Lars Johansen Opsal, myndig; c. Børte Johansdtr. gm. Anders Nielsen Sannes; B. barn fra 2. ekteskap: Kari Tychesdtr. gm. Ole Ledvorsen Gravningen, død, og Aaste Tychesdtr. gm. Augustinus Jensen Graver.

(Anm. Nils Buverud: Rekkefølge på ekteskapene og ref. til barnebarn synes å være feil. Kfr. Skifte 1702 og 1734 Ullevika og 1742 Nyhus. Forslag til korrekt oppsummering:

Aasild Larsdatter, oppgir boet; gift 1. gang med Tyche Tolfsen, død; gift 2. gang med Johannes Johannessen, død; A. barn fra 1. ekteskap: Kari Tychesdtr. gm. Ole Ledvorsen Gravningen, død, og Aaste Tychesdtr. gm. Augustinus Jensen Graver. B. barn fra 2. ekteskap: a. Johans Johansen, myndig; b. Lars Johansen Opsal, myndig; c. Børte Johansdtr. gm. Anders Nielsen Sannes.)


Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark