Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Niels Klemetsson
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Ulefos Sagbrug 1738
NTS 1736-1740
98b- 102a
Niels Klemetsen, død 8.4.1738;
enka Inger Gundersdatter og barna: Clemet Nielsen 16 år, Gunder 14, Tolf 11 år, Ole 6; Inger, Giertrud og Margrethe, alle umyndige. (Enka Inger Gundersdtr. er datter av Gunder Tolfsen Romnes)

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark