Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Erik Brynilsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Jøntvet Nordre 1696
NTS 1696-1701
12b- 14b
Erich Brynelsen, død;
enka Karen Tormosdatter og hennes barn fra to ekteskap: A. med avdøde Peder Ledvorsen: Even og Joen Pederssønner; B. med avdøde Erich Brynelsen: Peder og Brynel Erichssønner og døtrene Mari og Guroe Erichsdøtre.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark