Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Jon Pedersen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Namløs Nordre (Midtgård) 1678
NTS 1667-84
100b-101a
Jon Pedersen, død; enka Guro Heliesdatter

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark