Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Anne Hansdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Heisholt Vestre 1763
NTS 1761-64
439b-445a
Anne Hansdatter, død;
enkemann Johannes Gullichsen og barna: Peder, 25 år, gift; Hans 23, Niels 19, Gunder 17, Rasmus 7, Johannes 5, Christian 3; Kirsten Johannesdatter. 13, Karen 10 år.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark