Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Berthe Gundersdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Jøntvet Nordre 1835
NTS 1832-41
124a-125a
Birthe Gundersdatter, død 17.1.1835;
enkemann Hans Olsen og hennes barn fra 1. ekteskap med avdøde Anders Knudsen Jøntvet: 1. Kittil Andersen, død, barn: a. Anders Kittilsen 18 år; b. Ole Kittilsen 16 år; c. Andreas Kittilsen 14 år; d. Birthe Kittilsdatter 12 år; 2. Gunder Andersen, myndig; 3. Anne Andersdatter, død, en sønn: Ole Larsen 19 år, oppholder seg hos Halvor Thorsen Baksaas; 4. Inger Andersdtr., død, vært gift med Aschjer Brynildsen Febakke, barn: a. Brynild Aschjersen 14 år; b. Anders Aschjersen 9 år; c. Birthe Aschjersdtr., ugift; d. Kirsti Aschjersdtr. 24 år, gm. John Andersen Kaasa. Verge for eldste sønnesønn Anders Kittilsen og sønnedattera Birthe Kittilsdatter: Gunder Andersen Jøntvet; for sønnesønnene Ole og Andreas Kittilssønner: John Andersen Kaasa; for dattersønnen Ole Larsen: farfaren Ole Olsen Namløs; for dattersønnene Brynild og Anders Aschjerssønner og datterdattera Birthe Aschjersdatter: faren Aschjer Brynildsen.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark