Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Kirsten Johannesdatter
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Heisholt Vestre 1755
NTS 1753-57
179a-180a
Kirsti Johannesdatter, død;
enkemann Gullich Pedersen og barna: 1. Johannes Gullichsen, lensmann for Holden Prestegield; 2. Anna Gullichsdatter gm. Jens Benjaminsen på Bjørntvet i Solum; 3. Kirsti Gullichsdatter gm. Halvor Jonsen, på plassen Grindrud under Tvedten i Lunde.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark