Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Kittil Brynilsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Jøntvet Nordre 1784
NTS 1785-87
106a-107b
Kittil Brynildsen, død; enka Guroe Helgesdatter og sønnen Anders Kittilsen, myndig. NTS/SDS 1785 nr. 42 oppgir dessuten umyndige barn: Ole Jonsen 11 år og Kirstie Jonsdatter 8 år. Formynder for Anders og Ole: Jacob Andersen Bøe; for Kirstie: Anders Kittilsen Jøntvet.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark