Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Gunder Halvorsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Hvala Nordre, Valebø 1797
NTS 1797-1800
488a-489b
Gunder Halvorsen, gift 1. gang med Anne Olsdatter, død; Gunder og hans andre kone Margith Halvorsdatter skifter mellom barn av to ekteskap "formedelst tiltagende Alderdom": A. barn av 1. ekteskap: 1. Karie Gundersdatter gm. Tollef Knudsen Namløs; 2. Børte Gundersdtr. gm. Anders Kittilsen Jøntvet; 3. Anne Gundersdatter gm. Niels Christensen Opsal; B. barn av 2. ekteskap: 1. Halvor Gundersen 20 år; 2. Gunder 16; 3. Halvor d.y. 15; 4. Ole 10 år. Dessuten arver Margith Halvorsdatters barn utenfor ekteskap: Kirstie Ingebretsdatter gm. Johannes Gundersen Kåsa under Bruset i Mælum. Verge for de to yngste: farens søskenbarn naboen Anders Andersen Lunde.

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark