Search billions of records on Ancestry.com

Probate Register for Jørgen Gundersen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark

Gårder, Bruk og Plasser
(Farms And Cotters' Places)
Skifteår Protokoll Sidenummer
(Register Citation)
Arvelatere og Arvinger
(Testators And Heirs)


Heisholt Østre 1800
NTS 1801-06
326a-328b
Jørgen Gundersen,
dødenka Anne Hansdatter og barna: Gunder 11 år, Kari 8, Kirstie 6 år. Formynder for Gunder: morbror Christian Johannessen Heisholt; for Kari: Rasmus Johannessen Heisholt; for Kirstie: morfaren Hans Gundersen Kringleføtt; (avdødes bror oppgis å være Peder Gundersen Romnes). Lagverge for enka Anne: Peder Jørgensen Romnes

Source: Skifteregister [Probate Register] for Holla, Nedre Telemark